Mit Skema

Tak fordi du brugte Selandia Skema eller Mit OTG. I forbindelse med, at gymnasierne på Selandia skifter til Lectio ved dette skoleårs afslutning, vil den nuværende Selandia Skema app ikke længere fungere herefter. Da der eksisterer adskille apps til Lectio skemaer, anbefales disse i stedet.

Brugere af Mit OTG henvises til skema.sde.dk.

Serverne vil blive taget ud af drift d. 1 Juli 2017.